Regulamin - Newsletter

Regulamin usługi Newsletter

 

 1. Regulamin usługi Newsletter, zwany dalej regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.innolight.pl. Regulamin jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem usługi na warunkach określonych w regulaminie. Administratorem Państwa danych jest Innolight Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Dębnicki 10/II 30-319 Kraków, zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Newsletter Innolight jest darmową, bezterminową usługa polegającą na przekazywaniu przez Innolight Sp. z.o.o. informacji o promocjach, produktach, wydarzeniach i nowościach w ofercie Sprzedawcy a także informacjach o firmie Innolight Sp. z.o.o, drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.
 4. W celu uzyskania dostępu do usługi Newsletter, użytkownik powinien przekazać swój adres
  e-mail za pośrednictwem strony internetowej www.innolight.pl, zaakceptować niniejszy regulamin oraz aktywować link przekazany w treści wiadomości e-mail przesłanej na wskazany adres. Z chwilą aktywacji poprzez potwierdzenie swoich danych za pośrednictwem linku aktywacyjnego, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa na świadczenie usługi Newsletter. Adresy e-mail które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 30 dni od otrzymania linku aktywacyjnego, będą trwale usuwane z bazy danych Sprzedawcy.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych podanych podczas rejestracji i aktywacji usługi. W tym celu, należy z adresu mailowego, którego dotyczy świadczona usługa, przesłać oświadczenie o rezygnacji z świadczonej usługi, lub prośbę o zmianę danych. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy oraz usunięciem danych z bazy danych Innolight Sp. z.o.o. Zmiana danych jest równoznaczna z wprowadzeniem zmian w bazie danych adresów e-mail.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać ponownej rejestracji w usłudze Newsletter w sposób opisany w punkcie 4.
 7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Innolight Sp. z.o.o. użytkownik może złożyć reklamację, wskazując konkretne uchybienia, drogą elektroniczną, z adresu e-mail którego owa reklamacja dotyczy, na adres sklep@innolight.pl. Firma Innolight Sp. z.o.o. rozpozna reklamację w przeciągu 30 dni oraz poinformuje użytkownika o jej rozwiązaniu w formie uwzględnienia lub odrzucenia roszczeń.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpoznania reklamacji jeżeli warunki techniczne lub złożoność problemu uniemożliwią jej rozpatrzenie w czasie 30 dni od momentu zgłoszenia.
 9. Firma Innolight Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi Newsletter lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez uprzedniego poinformowania jej użytkowników bez konieczności podawania przyczyny. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wykreślenia użytkownika z bazy danych a co za tym idzie natychmiastowego rozwiązania umowy między stronami, w momencie stwierdzenia nieprawidłowego, szkodliwego lub niezgodnego z niniejszym regulaminem wykorzystywania usługi Newsletter.
 10. Firma Innolight Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Rynek Dębnicki 10/II 30-319 Kraków oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności:

- Złośliwe oprogramowania (przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki).

- Programy szpiegujące.

- Spam czyli niezamówione wiadomości w formie elektronicznej o produktach i usługach firmy trzeciej z którą użytkownik nie podpisywał umów na dostarczanie takich treści.

- Włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów.

- Inne zagrożenia polegające na pozyskiwaniu informacji prywatnych użytkownika oraz kontroli nad jego urządzeniem bez jego wiedzy i zgody.

Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną  zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnego oprogramowania, czytanie okien instalacyjnych.

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, Opera lub Safari w najwyższej dostępnej wersji. Prawidłowy odbiór treści gwarantuje bieżąca aktualizacja przeglądarki do najnowszej wersji. W celu otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną konieczna jest również poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. Konieczna może być również zgodna na pliki Cookies.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem poinformowania użytkowników o wprowadzonych zmianach. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie wysłania informacji do użytkowników.
 3. Dane Użytkowników mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Innolight Sp. z.o.o. ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Innolight Sp. z.o.o. usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.